فیلم/ عزاداری شیعیان کنیایی در شهر لامو

مرکز بین المللی مطالعات فرهنگی آفریقا/ شیعیان کنیایی همچون سال‌های گذشته با راه‌اندازی دسته‌های عزاداری در خیابان‌های شهر لامو، مراسم عاشورای حسینی را بپا داشتند. در ادامه فیلم این مراسم را مشاهده می‌کنید.

دسته عزاداران کنیایی در شهر لامو