سرآغاز

این روزها با افزایش پیچیدگی های جهانی موضوعات متنوعی حول محور روابط بین المللی افکار متفکرین و علاقه مندان به این حوزه را به خود معطوف ساخته است.رشد تروریسم بین المللی،تغییر در ساختار حکومت ها ،رقابت بر سر دستیابی به بازار های نوین و فراز و فرودها در این حوزه ها در کنار تفاوت های فرهنگی در نظام بین المللی، عزم سیاست گذاران حاکم در حوزه سیاست خارجی را به سوی مطالعات تخصصی جزم کرده است.در عصر حاضر عدم شناخت یک ملت نسبت به منطقه ای از جهان چندان خوشایند به نظر نمی رسد.متاسفانه بنا بر بدسلیقگی ها وعدم توجه لازم به قاره ی آفریقا این منطقه از جهان که این روزها پنجاه و چهار کشور را در خود جای داده از نگاه افکار عمومی مردم ایران دور مانده ونسبت به فرهنگ سازی و ایجاد تعامل فی ما بین توسط اصحاب رسانه و اهالی فرهنگ در حوزه ی بین المللی مغفول واقع شده است.آنچه پیش روی شماست تلاش تنها مجموعه ی مردم نهاد ایرانی در کل کشور برای آشنایی هر چه بیشتر ملت های ایران و آفریقا از شرایط فرهنگی وایفای نقش آنها در نظام بین الملل وروابط بین المللی است.امید است باهمراهی علاقمندان ،صاحب نظران ومتخصصان این حوزه موجبات قرابت بیش از پیش ملت های ایران و آفریقا فراهم آید.این تارنما یا وبسایت یک پایگاه اطلاع رسانی در حوزه های راهبردی و خبری است که تلاش میکند آخرین اخبار و تحولات میدانی در حوزه های فرهنگی وبین المللی مورد توجه جمهوری اسلامی ایران وکشورهای قاره ی آفریقاوآداب و رسوم و آیین و سنت های طرفین راجهت افزایش شناخت به یکدیگر پوشش دهد.از این رو صمیمانه دست همکاری خود را به سوی همه ی دلسوزان و علاقمندان به این حوزه باز کرده و میفشاریم.به امید آشنایی هر چه بیشتر ملت های ایران و آفریقا.
رییس مرکز بین المللی مطالعات فرهنگی آفریقا

دوم مرداد ۱۳۹۷